Welkom by Spelpret

Die Spelpret Spelprogram is ʼn interaktiewe hulpmiddel vir kinders van graad 3 tot 5 en kan met ʼn tablet en rekenaar gebruik word. Dit is ʼn volledige kursus wat al die basiese spelreëls dek en op taalverryking fokus.

Die klem word geplaas op die aanleer van lettergreepverdeling en die uitskakeling van verwarring met letters wat dieselfde klink, soos ’v’ en ’f’. Só word ʼn stewige grondslag vir die res van die kind se skoolloopbaan gelê.

Oorsig

Kinders wat nie lief is vir lees nie, ontwikkel dikwels spelprobleme en hul woordeskat is gewoonlik beperk. Baie kinders met aandag- en konsentrasieprobleme bereik ook nie altyd hul volle potensiaal nie. Vir dié kinders is die Spelpret Spelprogram ʼn noodsaaklikheid. 

Die Spelpret Spelprogram maak voorsiening vir kinders se verskillende leerstyle. Die letters is groot en duidelik sodat dit maklik gelees kan word. Kleur en prente word gebruik om assosiasies te vorm. Opdragte en inligting op die skerm word deur ʼn professionele stemkunstenaar verduidelik. Praktiese demonstrasies help om spelreëls te verduidelik en deeglike vaslegging word gedoen. Die program sluit twee PDF-werkboekies in waarmee die vorige dag se werk hersien word.

My Eerste- en Tweede Spoedleesprogram

Die Spoedleesprogram bestaan uit ongeveer 750 woorde wat die meeste in Afrikaanse leesstof gebruik word. In My Eerste Spoedleesprogram leer die kind om kort woorde wat maklik verwar word, reg te lees. My Tweede Spoedleesprogram bestaan uit woorde met voor- en agtervoegsels, samestellings en woorde met oop- en geslote lettergrepe. Kinders se spelling verbeter omdat hulle leer om fyn te kyk en hulle begin ook ’verstaan’ hoe woorde met twee- en meer lettergrepe geskryf word.

Vir wie is die Spoedleesprogram bedoel?

 •   My Eerste Spoedleesprogram kan gewoonlik vanaf die einde van graad 1 gebruik word.
 •   Kinders baat gewoonlik vanaf die einde van graad 2 My Tweede Spoedleesprogram. (Hierdie is net breë riglyne en moet by kinders se individuele behoeftes aangepas word.)
 •   Die Spoedleesprogram is ook geskik vir enigiemand ouer as 9 jaar wat hul leesvaardighede wil verbeter!

Leeruitkomste

 •   Kinders leer om fyn te onderskei tussen woorde wat byna dieselfde lyk.
 •   Vinnige en korrekte oogbewegings word ontwikkel.
 •   Kinders se oogspan verbreed soos hulle leer om langer woorde te lees.
 •   Kinders se leesspoed verbeter terwyl hulle probeer om op vorige prestasies te verbeter.
 •   Die vinnige herkenning van woorde help dat skoolwerk makliker bemeester word.
 •   Kinders ontdek dat dit pret is om te lees!

Speel en Leer

 •   Prettige skoolgereedheid-speletjies.
 •   Kinders se luister-vaardighede verbeter.
  •  – Luister na die opdrag en kyk of jy elke keer op die regte blokkie kan klik.
 •   Werk van links na regs, en van bo na onder en oefen só jou lees-vaardighede.
 •   Oefen jou wiskunde-vaardighede.
  •  – Tel-oefeninge help met die ontwikkeling van getalsbegrip.
  •  – Aandag word gegee aan volgordelike geheue: “Watter getal kom volgende?”
  •  – Leer begrippe aan soos: grootste en kleinste, dieselfde as en minder as.
 •   Kinders geniet dit om onafhanklik te werk.
 •   Kinders se konsentrasie verbeter terwyl hulle speel en leer.
 •   Speel en leer bly maar lekker!

Voordele

  ʼn Maklike manier om moeilike spelreëls te bemeester.

  Leer spel wáár en wanneer jy wil.

  Die Spelpret Spelprogram is koste-effektief.

  Dis pret!

Nog voordele

  Die beeld op die skerm is kleurvol en kindervriendelik.

  ʼn Professionele stemkunstenaar met korrekte uitspraak, verduidelik alle inligting.

  Die spelprogram is maklik om te volg en kinders kan dit vinnig bemeester.

  Die Spelpret Spelprogram voorsien in die behoeftes van kinders met verskillende leerstyle.

Vir wie help ons?