LEER SPEL, SPEEL-SPEEL

ʼn Interaktiewe Spelprogram vir Afrikaans

Welkom by Spelpret

Die Spelpret Spelprogram, ʼn interaktiewe hulpmiddel wat met tablette en rekenaars gebruik kan word, is ʼn volledige kursus wat al die basiese spelreëls dek, met die klem op taalverryking.

Die Spelpret Spelprogram is bedoel vir kinders van graad 3 tot 5. Die program bestaan uit nege afdelings, wat altesaam uit 56 dele bestaan. Dit sal die kind tussen 10 en 20 minute neem om elke deel te voltooi.

Oorsig

Kinders wat nie graag lees nie, ontwikkel dikwels spelprobleme en hul woordeskat is gewoonlik beperk. Baie kinders met aandag- en konsentrasieprobleme bereik ook nie altyd hul volle potensiaal nie. Vir hierdie kinders is die Spelpret Spelprogram ʼn noodsaaklikheid.

Die Spelpret Spelprogram kan op tablette en rekenaars gebruik word. Dit sluit ook twee PDF-werkboekies in wat self uitgedruk kan word.

Hierdie program voorsien in die behoeftes van kinders met verskillende leerstyle. Die lettergrootte is groot en duidelik en maklik om te lees. Kleur en prente word gebruik om assosiasies te vorm. Opdragte en inligting op die skerm word deur ʼn professionele stemkunstenaar verduidelik.

Die werkboekies word gebruik om die vorige dag se werk te hersien.

Wat is ingesluit?

Die Spelpret Spelprogram is ontwikkel in antwoord op die groot behoefte aan hulpmiddels om kinders op ʼn jong ouderdom te help om spelprobleme te oorkom. Die Spelpret Spelprogram gebruik praktiese demonstrasies om spelreëls te verduidelik, en deeglike vaslegging word gedoen.

Die klem word geplaas op die aanleer van lettergreepverdeling en om die verwarring van letters wat dieselfde klink, soos ’v’ en ’f’, te bowe te kom. Hierdie spelprogram verseker dat ʼn stewige grondslag vir die res van die kind se skoolloopbaan gelê word.

Klik en kyk na die oorsig video

Klik en kyk na die voorbeeld

Voordele

  ʼn Maklike manier om moeilike spelreëls te bemeester.

  Leer spel wáár en wanneer jy wil.

  Die Spelpret Spelprogram is koste-effektief.

  Dis pret!

Nog voordele

  Die beeld op die skerm is kleurvol en kindervriendelik.

  ʼn Professionele stemkunstenaar met korrekte uitspraak, verduidelik alle inligting.

  Die spelprogram is maklik om te volg en kinders kan dit vinnig bemeester.

  Die Spelpret Spelprogram voorsien in die behoeftes van kinders met verskillende leerstyle.

Vir wie help ons?