Inhoud: Floating Text

Al die basiese spelreëls word gedek, terwyl die klem op taalverryking geplaas word.

WAT IS INGESLUIT?

Die Spelpret Spelprogram is ontwikkel in antwoord op die groot behoefte wat daar is vir hulpmiddels om kinders op ʼn jong ouderdom te help om spelprobleme te oorkom. Die Spelpret Spelprogram gebruik praktiese demonstrasies om spelreëls te verduidelik en deeglike vaslegging word gedoen. Kleur en prente word ook gebruik om assosiasies te vorm.

Die klem word geplaas op die aanleer van lettergreepverdeling en om verwarrings met letters wat dieselfde klink, soos “v” en “f”, te bowe te kom. Hierdie spelprogram verseker dat ʼn stewige basis vir die res van hul skoolloopbaan gelê word.

OORSIG VIDEO

PAKKET 1

  • Afdeling 1 – Koppeltekens
  • Afdeling 2 – Samestellings, Voorvoegsels en Agtervoegsels
  • Afdeling 3 – Kappies
  • Afdeling 4 – Gebruik ek ‘ae’ of ‘aa’? (bv. swaer of swaar)
  • Wanneer ‘h’ soos ‘j’ klink (bv. heuwel) en ‘o’ soos ‘oe’ klink (bv. probeer) Dae van die week en maande van die jaar Klinkers en oop lettergrepe.
  • Afdeling 5 – Gebruik ek ‘ei’ of ‘y’? (bv. klein, byna) Oop- en geslote lettergrepe.


PAKKET 2

  • Afdeling 6 – Gebruik ek ‘t’ of ‘d’? (bv. hart of hard)
  • Afdeling 7 – Deeltekens. Geslote lettergrepe: Woorde met verskillende medeklinkers (bv. aan-de, kwar-te)
  • Afdeling 8 – Gebruik ek ‘i’ of ‘ie’? (bv. olifant, familie) Oop lettergrepe: Woorde met verskillende klinkers (bv. kleu-re, swaai-e)
  • Afdeling 9 – Gebruik ek ‘v’ of ‘f’? (bv. vervel, draf)