Home page: Floating text

Werk vier keer per week en leer spel, speel-speel

Welkom by Spelpret

Die Spelpret Spelprogram, ‘n interaktiewe rekenaarhulpmiddel, is ‘n volledige kursus wat al die basiese spelreëls dek, met die klem op taalverryking.

Die Spelpret Spelprogram is bedoel vir kinders van graad 3 tot 5. Die program bestaan uit nege afdelings, wat altesaam uit 56 dele bestaan. Dit sal die kind ongeveer 20 minute neem om elke deel te voltooi.

Oorsig

Kinders wat nie graag lees nie, ontwikkel dikwels spelprobleme en hul woordeskat is gewoonlik beperk. Baie kinders met aandag- en konsentrasieprobleme bereik nie hul volle potensiaal nie. Vir hierdie kinders is die Spelpret Spelprogram ʼn noodsaaklikheid.

Die Spelpret Spelprogram is ʼn interaktiewe rekenaarprogram en bestaan uit ʼn geheuestokkie (met die spelprogram, asook die sleutel om die program te aktiveer, twee werkboekies, ʼn handleiding en ʼn spesiale sakkie. ʼn Privaat-koerierdiens word vir die aflewering gebruik.

Hierdie program voorsien in die behoeftes van kinders met verskillende leerstyle. Die lettergrootte is groot en duidelik en maklik om te lees. Kleur en prente word gebruik om assosiasies te vorm. Opdragte en inligting op die skerm word deur ʼn professionele stemkunstenaar verduidelik. Die werkboekies word gebruik om die vorige dag se werk te hersien.

Wie help ons

 • Leerders in graad 3 – 5
 • Leerders met konsentrasie probleme
 • Leerders wat nie graag lees nie
Voordele

 • ‘n Maklike manier om moeilike spelreëls te bemeester.
 • Leer spel wáár en wanneer jy wil.
 • Meer koste-effektief.
 • Dis pret!
 • Spoedige aflewering ingesluit.


Nog voordele

 • Die beeld op die skerm is kleurvol en kindervriendelik.
 • Professionele stemkunstenaar met korrekte uitspraak verduidelik alle inligting.
 • Maklik om te volg en kinders kan dit vinnig bemeester.
 • Hierdie program voorsien dus in die behoeftes van kinders met verskillende leerstyle.‘Ek hoor en ek vergeet.
Ek sien en ek onthou.
Ek doen en ek verstaan.’
Confucius